Alle nyheter

Sakliste årsmøte 2020

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Sakliste til Årsmøte 18.06.2020

  • Konstituering av årsmøtet
  • Årsberetning og revidert årsregnskap
  • Fastsetting av budsjett og handlingsplan 2020/21
  • Fastsettelse av medlemskontingent
  • Valg av styre og styrets leder
  • Valg av 2 revisorer
  • Valg av valgkomite med 3 medlemmer for 3-års rullering

Det har ikke kommet innkomne saker til årsmøtet.

NB! Årsmøtet avvikles i Aunegrenda Grendahus Torsdag 18.juni kl.1800

Tags: