Alle nyheter

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Sakliste til Årsmøte 18.06.2020

  • Konstituering av årsmøtet
  • Årsberetning og revidert årsregnskap
  • Fastsetting av budsjett og handlingsplan 2020/21
  • Fastsettelse av medlemskontingent
  • Valg av styre og styrets leder
  • Valg av 2 revisorer
  • Valg av valgkomite med 3 medlemmer for 3-års rullering

Det har ikke kommet innkomne saker til årsmøtet.

NB! Årsmøtet avvikles i Aunegrenda Grendahus Torsdag 18.juni kl.1800

Tags:

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Vi har funnet ny dato for årsmøte som ble utsatt i mars pga. koronasituasjonen. 

Nytt årsmøte vil avvikles i Aunegrenda Grendahus Torsdag 18.juni kl.1800.

Sakliste og dokumenter blir lagt ut på hjemmesiden senest 11.juni.

Navnekonkurransen for våre to løypemaskiner blir utsatt til sensongstart.

Det vil ikke bli åpnet for innkomne saker, da dette ble annosert i god tid før det opprinnelig planlagte møtet i mars.

 

Velkommen!

Styret

Tags:

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Årsmøte 21. Mars i Gammelgården blir utsatt på ubestemt tid i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale myndigheter!
Nytt møte vil bli annonsert når det er aktuelt!

Oppfordrer også utenbygdsboende til ikke å reise på hytta slik situasjonen er idag, for ikke å belaste lokale helsetjenester!

Tags:

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Anders Bakken og kona Solrun Hetling har hytte i Hollvollvegen øverst i Ålen. Det var foreldrene til Solrun som satte opp hytta i 1960, og ifra 2014 er det Anders og Solrun som har vært aktive brukere og eiere av hytta.

For oss er oppkjørte skiløyper viktige fasiliteter i hyttehverdagen sier Anders, og jeg skal gladelig innrømme at også vi har klaget i vårt indre over manglende løypekjøring enkelte helger. Vi er selvsagt klar over at løypene ikke kommer av seg selv, og at det ligger utrolig mange timer med arbeid bak skisporene vi har tilgang til i Holtålen gjennom vinteren.

I starten av oktober 2019 arrangerte Holtålen kommune igjen Storhelg i Hovet. Under hyttetreffet i Rallaren fredag kveld kom Anders i prat med Frank Mikkelsen, leder i Holtålen Turforening. For å gjøre en lang historie kort resulterte dette i at Anders nå bidrar med å kjøre skispor for turforeninga når han er på hytta i Ålen. Anders og Solrun trives utrolig godt i kommunen, og ser ikke mørkt på å være med å bidra i lokalsamfunnet.

I Holtålen kommune setter vi stor pris at deltidsinnbyggerne kommer tettere på lokalsamfunnet, både ved å delta på det som skjer i kommunen - men også som her – gjennom å bli med og holde hjula i gang.

Kanskje er det flere som kunne tenkt seg å bli en større del av det vi har her i Holtålen? 

Vi skal i alle fall gladelig formidle kontakt med riktig person for ditt engasjement om du ønsker det.

 Husk, med god hjelp kan det bare bli bedre!

Anders Bakken 1

«- For meg er det kun snakk om noen timer av helga, og det er egentlig et overkommelig bidrag for å være med og holde løypenettet åpent. Små lokalsamfunn holdes i stor grad i live av frivillig innsats, og vi ønsker jo selvsagt også å være en del av lokalsamfunnet. Hytta i Ålen er like mye hjemme for oss som leiligheten i Trondheim.»

 

Artikkelen er laget og publisert av Holtålen kommune. HTF har fått lov å gjengi den på vår hjemmeside. 

Tags: