Medlemskap

Medlemskap i Holtålen turforening

Vi trenger flere medlemmer i turforeningen. Vi oppfordrer fastboende og hytteeiere til å støtte oss ved å tegne medlemskap.

Familie pr. år: kr 700,-
Enkeltmedlem pr. år: kr 500,-
Lag, foreninger, bedrifter pr. år: kr 600,- (...eller mer!)
Kontonummer for medlemskontigent:  4355.50.11491, eller du kan vippse til 109546
NB! Husk å merke innbetalingen "Medmedlemskontigent" og navn og adresse

Liker du å gå i preparerte spor?

Vi er takknemlig for all ekstra støtte!
Betal gjerne inn et frivillig beløp til kontonummer: 4355.50.11491 eller du kan vippse til 109546.
NB! Husk å merke innbetalingen med navn og adresse og "Frivillig lisens"

loypemaskin2.jpg