Om HTF

Styret i HTF 2023

  • Leder: Marius Jermstad
  • Nestleder: Vidar Aunøien
  • Sekretær: Kari Vårhus
  • Kasserer: Petter Bendheim
  • Styremedlemmer:

       - Eli Johanne Gundersen

       - Solveig Lyngstad

       - Inge Martin Ranøien

       - Arne Moholt

 

 

     

         

Kontakt oss

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.
Invalid Input